Kempense huisartsenverenigingen en ziekenhuizen ondertekenen samenwerkingsakkoord

Kempense huisartsenverenigingen en ziekenhuizen ondertekenen samenwerkingsakkoord Foto: Ziekenhuisnetwerk Kempen
zondag, 29 oktober, 2023

Afgelopen zaterdag hebben de huisartsenverenigingen HAVIK en HVRT en het Ziekenhuisnetwerk Kempen een samenwerkingsakkoord ondertekend.

Daarin staan het welzijn van de patiënt en de kwaliteit van zorg centraal, waarbij elke partner in de zorgverlening zijn eigen taken heeft en naar waarde geschat wordt. Het akkoord is een actualisatie van de vroegere individuele akkoorden en een formalisering van de huidige goede samenwerking en het wederzijds vertrouwen.

Alle partners in de gezondheidszorg hebben hetzelfde doel: zo goed mogelijk voor patiënten zorgen. Om de zorgverlening zo kwaliteitsvol mogelijk te voorzien, is het belangrijk dat elke partner in het zorgverhaal weet wat er verwacht wordt en wat hij/zij van de andere partner mag verwachten. Daarom hebben de huisartsenkringen ‘Huisartsenvereniging in de Kempen’ (HAVIK) en ‘Huisartsenvereniging regio Turnhout’ (HVRT) en het Ziekenhuisnetwerk Kempen (ZNK = Ziekenhuis Geel, AZ Herentals, AZ Mol, AZ Turnhout) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Op die manier worden de onderlinge afspraken geüniformiseerd en geformaliseerd.

dr. Filiep Bataillie (lid van het Coördinatiecomité Ziekenhuisnetwerk Kempen)
‘De samenwerkingsakkoorden die de ziekenhuizen in het verleden apart met de huisartsenverenigingen hadden afgesloten, waren verschillend. Ondertussen is er de afgelopen jaren ook veel gebeurd en veranderd in het zorglandschap. Denk maar aan de COVID-crisis, maar ook aan de netwerkvorming in de gezondheidszorg (ziekenhuizen, eerstelijnszones, …). Huisartsen staan onder druk door tekorten, waardoor zorg soms doorschuift naar de spoedgevallendiensten van de ziekenhuizen. Om patiënten de best mogelijke zorg te blijven geven, was het aangewezen om met de huisartsen opnieuw formeel af te stemmen wie in het veranderde landschap welke taken op zich neemt en hoe de communicatie met de andere partner verloopt. We willen vooral als ziekenhuizen de centrale rol van de huisarts in de zorg voor de patiënt respecteren.’

dr. Wim Schippers (voorzitter HVRT)
‘In de taakverdeling tussen huisartsen en ziekenhuizen is het vooral van belang dat er een goede communicatie tussen beide partners is, in de twee richtingen. De huisartsen die goede informatie geven bij het doorverwijzen naar het ziekenhuis, maar ook andersom de specialisten die de huisartsen op de hoogte houden van de situatie van hun patiënt en de nodige informatie geven wanneer de patiënt ontslagen wordt en de zorg opnieuw overgedragen wordt naar de huisarts. Hoe meer informatie we aan elkaar kunnen geven, hoe minder dubbele onderzoeken we moeten uitvoeren, maar ook hoe meer de zorg voor de patiënt op eenzelfde manier kan doorlopen.’

dr. Sanne Calaerts (voorzitter HAVIK)
‘Het samenwerkingsakkoord geeft ook duidelijk aan dat elke arts in het verhaal, of hij huisarts of specialist is, zijn eigen specifieke rol te spelen heeft. We spreken het volle vertrouwen in de andere partij uit en erkennen elkaars expertise, want enkel wanneer we samenwerken, kunnen we onze patiënten de beste en meest veilige zorg bieden. En dat is uiteindelijk het doel van élke zorgverlener. Huisartsen en ziekenhuizen zijn tijdens de COVID-crisis sterker naar elkaar toe gegroeid, omdat we elkaar meer dan ooit nodig hadden. Die goede samenwerking wilden we in een akkoord gieten, zodat die bestendigd wordt.’

Bron: 
Ziekenhuisnetwerk Kempen