Eerst communie- en vormselvieringen uitgesteld

maandag, 30 maart, 2020

Het gemeentebestuur vernam van de Pastorale eenheid De Heilige Apostelen Balen-Mol dat in onze gemeente alle eerste communie- en vormselvieringen tot en met de maand mei geannuleerd worden. De Pastorale eenheid legt meteen nieuwe eerste communiedata vast in september. Je bekijkt deze data op www.deheiligeapostelen.be. De betrokken ouders ontvingen hierover een persoonlijke brief. De vormselvieringen worden in samenspraak met het bisdom gepland. Zodra hierover duidelijkheid is, zal de pastorale eenheid deze data ook meedelen.

Meer info: 
coördinator van de pastorale eenheid
Bron: 
PERSBERICHT